Tarieven en vergoedingen

Individuele sessies.

Intakesessie particulier: gratis (duur: ongeveer 1 uur)

Individuele (vervolg)sessies particulier: € 55,- per sessie (duur: 1 uur)

Intakesessie en individuele (vervolg)sessies bedrijven: € 85,- per sessie (duur: 1 uur)

Tekentherapie valt onder Alternatieve therapie: sector psychosociaal en wordt vanuit de aanvullende verzekering bij de meeste verzekeraars vergoed! De hoogte van de vergoeding en het maximale bedrag, kunt je nakijken op je polis en op de website van je zorgverzekeraar. Controleer voor informatie over vergoedingen altijd eerst bij je zorgverzekeraar! Ook kunnen tekentherapiesessies vanuit een PGB of door een werkgever betaald worden.

Voor teambuilding en ‘workshops op maat’ wordt de prijs in overleg afgesproken, exclusief reiskosten en reistijdvergoeding.

Lid Vereniging voor Tekentaal
Lid RBCZ/TCZ

 

Beroepsregistraties

Geregistreerd ben ik bij de volgende Beroepsverenigingen:

 1. Vereniging Tekentaal, beroepsvereniging voor tekentaaldeskundigen; met o.a. beroepsprofiel van tekentherapeut; www.tekentaal.nl. Deze beroepsvereniging is aangesloten bij het RBCZ.
 2. Het RBCZ; www.rbcz.nu.

Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg S.C.A.G.; dit conform de eis van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz die op 1 januari 2017 is ingegaan.
www.rijksoverheid.nl.

Ik ben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Op de betreffende websites kun je meer lezen over visie, doel, taken, beroepsprofiel, registratie, beroepscodes, het klacht- en tuchtrecht.

De Opleiding voor helend tekenen: De kracht van het tekenen, is geaccrediteerd door KTNO en LVPW.

 

Algemene voorwaarden

 • Een afspraak dient bij verhindering door de cliënt, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd, wordt het consult in rekening gebracht.
 • De door de therapeut toegezonden factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te zijn.
 • Bij niet tijdige betaling (binnen veertien dagen na factuurdatum), is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.
 • Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening mag worden gebracht.
 • Is binnen 14 dagen na het versturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel komen voor rekening van de cliënt.
 • In onderling overleg tussen cliënt en therapeut wordt besloten of er wel of niet samengewerkt gaat worden in een behandelingstraject.
 • Bij cursussen en workshops dient het cursusgeld een week voor aanvang van de les te zijn voldaan.
 • Bij voortijdige beëindiging van de cursus blijft de betalingsverplichting bestaan.
 • Verlies van spullen en/of beschadiging van kleding e.d. is voor eigen risico,
  (dus liever oude kleding aan).
 • Cliënten en cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldings- en/of intakeformulier, of door betaling, bekend te zijn met de voorwaarden.