Individuele begeleiding

De oorzaak

Dat je niet meer straalt als de zon heeft z’n oorzaak meestal in je vroege jeugd.

Als klein kind heb je je  moeten aanpassen aan de mensen die belangrijk voor je waren en wiens liefde je niet wilde en kon verliezen zoals je ouders. Elke keer aanpassen gaf een schil die je kern afsloot. Zo ben je geworden tot wat je nu bent: aangepast aan je omgeving.

Deze aanpassing was belangrijk. Op een gegeven moment in je leven wil je dat niet meer. Je wilt jezelf worden, stralen, leven vanuit je kracht.

De begeleiding

Mijn begeleiding is erop gericht je bewust te worden van je problemen en met name van de achterliggende oorzaken. Als je je daar bewust van bent  kun je je eigen keuzes gaan maken en je leven inrichten zoals jij dat wilt. Je past je niet meer aan aan de normen en opvattingen van anderen.

Hoe kom je er nu achter wat eigenlijk je probleem is. Ik begeleid je om je daarvan bewust te worden. Hierbij maak ik vooral gebruik van tekentherapie. Dit vul ik aan met:

  • gesprekstechnieken, om je probleem te benoemen
  • lichaamswerk, om weer stevig op de grond te staan en te voelen
  • dromen en sprookjes

Tekentherapie

Er ligt van alles in ieder van ons opgeslagen waar je geen verbinding mee hebt. Dat is onbewuste informatie. Als je tekent of schildert laat je deze informatie zien, zodat je er contact mee kunt maken. Het onderliggende probleem wordt zo zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt.

Na het tekenen onderzoeken we samen het onstane beeld.  Op die manier kan je er afstand van nemen en het probleem objectiever bekijken. Door aan/over het beeld vragen te stellen en de tekening samen te lezen, ontstaan nieuwe perspectieven voor een oplossing van de hulpvraag. Zo kan verwerking op gang komen.

Je krijgt nieuwe inzichten, je zelfhelende vermogen wordt aangesproken en versterkt. Uiteindelijk zul je zien dat bepaalde problemen steeds minder op je voorgrond staan.