Tekentherapie begeleiding voor kinderen

Beste ouders

 • Heeft uw kind het moeilijk? Is het weer gaan bedplassen, duimzuigen? Is het kind niet aanspreekbaar, trekt het zich terug?
 • Heeft uw kind moeite zich te uiten, verwoorden, stotteren, lekker bewegen en naar buiten gaan, spelen met anderen?
 • Is uw kind faalangstig, perfectionistisch, dominant? Of juist onverschillig of grof. Heeft het teveel baaldagen?
 • Zit uw kind in de put of is het juist overmoedig? Heeft het energietekort, is het lusteloos? Slaapt het slecht en verteert het matig? Begrijpt u uw kind niet meer? Is er mogelijk iets traumatisch gebeurd? Heeft het kind nachtmerries?
 • Veroorzaakt het verband tussen aanleg en omgevingsfactoren kinderstress of kinderdepressie?
 • Zoekt u zelf naar meer contact met uw kind? Lukt het maar niet om grenzen te stellen? Is het kind u te snel af als het om discipline gaat? Maakt u zich (ernstig) zorgen?
 • Kom dan eens praten en kijk of tekentherapie iets voor (u en) uw kind is.

Tekentherapie voor kinderen

Ieder kind zit vol met beelden: bewust en onbewust maakt het zich een beeld van de ouders, zijn kamer, school, vriendjes en van wat hij wil worden. Ook droomt het kind en krijgt een massaal beeldaanbod via de media binnen. Deze beelden worden voortdurend positief en negatief belast door emotionele interactie van gezin en school, eigen handelen, reageren en erover nadenken.

INNERLIJKE BEELDEN BEINVLOEDEN HET GEDRAG VAN UW KIND

Als tekentherapeut werk ik met die beeldtaal en communiceer ik non-verbaal met het kind; laat hem tekenen, geef tekenopdrachtjes, doe gesprekjes en tekenspelletjes op papier. De emotionele intelligentie wordt hierdoor enorm aangesproken. Ik peil en onderzoek, bevraag en speel een rollenspel met de beelden uit de tekening. Hoe komen die beelden naar buiten, wat vertellen ze en hoe leert het kind om hulp vragen? Dat weet het kind niet, maar in zijn tekening wordt de hulpvraag duidelijk.

Ik koppel de beelden aan de lichaamstaal en het beleven van het kind vanuit zijn denken, voelen, spreken en handelen. Ik werk vanuit een holistische visie op de ontwikkelingsfasen van het kind. Door het in kaart brengen van gebeurtenissen en innerlijke processen kan ik zien wat er in het kind omgaat. In overleg met het kind worden de aandachtspunten uit de tekening met de ouder besproken.

Meestal wordt het kind zich eerst zelfbewust van wat hij aan kracht en talenten in huis heeft en waar hij nog aan kan werken, middels de tekentaal.

 • Hij mag zich gaan uitleven, op papier en met zijn lijf en stem: heerlijk bevrijdend is dat en ook nog eens prachtig om te zien.
 • Dan wordt het inleven in alle stilte middels kleur bekennen voltrokken en zichtbaar gemaakt. Het kind kan wegdromen, naar binnen.
 • Het kind krijgt begeleiding om aan zijn zelfinzicht te werken: wie ben ik?
 • Dit gebeurt speels en consequent: het mag vertellen over zijn werkstukken. Er wordt ‘gepraat’ met de tekening en de beelden die daarin tot leven komen.
 • Ik bewaar alle teken- en schilderwerkstukken tot de laatste keer en bespreek het groeiproces tot slot met het kind zelf. Soms wil het kind dat de ouders hierbij zijn, zo trots is het op zijn vorderingen.

Het kind vindt deze therapievorm leuk en komt heel wat te weten over zichzelf. Dit geeft meer zelfvertrouwen en zelfwaardering. Dit zelfhelende vermogen van het kind wordt aangesproken en het ‘medicijn’ dat in iedere tekening aanwezig is, leert hij dagelijks te gebruiken.