Registraties

Beroepsregistraties

Geregistreerd ben ik bij de volgende Beroepsverenigingen:

1. Vereniging Tekentaal, beroepsvereniging voor tekentaaldeskundigen; met o.a. beroepsprofiel van tekentherapeut; www.tekentaal.nl. Deze beroepsvereniging is  aangesloten bij het RBCZ.
2. Het RBCZ; www.rbcz.nu.

Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg S.C.A.G.; dit conform de eis van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz die op 1 januari 2017 is ingegaan.
www.rijksoverheid.nl.

Ik ben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Op de betreffende websites kun je meer lezen over visie, doel, taken, beroepsprofiel, registratie, beroepscodes, het klacht- en tuchtrecht.

De Opleiding voor helend tekenen: De kracht van het tekenen, is geaccrediteerd door KTNO en LVPW.